PASTOLININKŲ KURSAI DARBUI AUKŠTYJE VIRŠ 9 M. / APSAUGA NUO KRITIMO

KURSŲ APRAŠYMAS

„Darbo aukštyje taisyklių“ 17 skyriaus § 17-2 punkte reikalaujama, kad asmuo, norintis surinkti, išmontuoti, keisti ir kontroliuoti pastolius daugiau nei 9 metrų aukšyje, privalo baigti mokymus.
Pagal 1.1.2016 reglamentą, visi, kurie naudoja, renka, išrenka ar stebi pastolius, kurių aukštis didesnis nei 5-9 metrai, privalo baigti teorinį ir praktinį mokymą. Mes siųlome aukštos kokybės 36 valandų trukmės teorinį ir praktinį pastolių montavimo kursą.
„Global Scaffolders“ kursų centre daugiausia dėmesio skiriame mokymui pagal naujausius reglamentus ir laikantis Švedijai ir Norvegijai taikomų SSA standartų.
Visi mūsų instruktoriai yra patyrę pastolių montuotojai, turintys šios srities pameistrystės pažymėjimus ir darbo patirtį su pastoliais statybose, prieplaukos darbuose, naftos ir dujų industrijose.

TIKSLAI:

- Suteikti daugiau žinių apie saugų darbą su pastoliais
- Atkreipti dėmesį į įvairių pastolių konstrukcijų keliamus pavojus ir viešąsias taisykles;
- Sąlygų saugiam darbui sudarymas

KURSUOSE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:


PAVOJAUS ELEMENTAI, ĮSKAITANT PASTOLIŲ SURINKIMO IŠMONATIVO IR KEITIMO SAUGĄ

PASTOLIŲ PLANAVIMAS IR MONTAVIMAS

PREVENCINIAI VEIKSMAI, SUSIJĘ SU KRITIMO RIZIKA

PASTOLIŲ PRIEŽIŪRA IR PASTOLIŲ, KURIUOS REIKIA REMONTUOTI AR IŠMESTI ĮVERTINIMAS

SAUGOS VEIKSMAI, SUSIJĘ SU RIZIKA, KURI GALI TURĖTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ PASTOLIŲ SAUGUMUI

SUDĖTINGESNIŲ KONSTRUKCIJŲ PASTOLIŲ, KURIEMS REIKIA SPECIALIŲ JĖGOS IR STABILUMO SKAIČIAVIMŲ MONTAVIMO PLANAVIMAS IR SAUGA

Kursai skirti:


Kursų trukmė


Praktiniai mokymai gali būti rengiami pagal individualius susitarimus, atsižvelgiant į kursų programą ir atliekamą darbą. Šiuo atveju, praktinę dalį turi patvirtinti sertifikuotas pastolių surinkėjas.


Kaina