PASTOLININKŲ KURSAI DARBUI 2-5 M. AUKŠTYJE / APSAUGA NUO KRITIMO

KURSŲ APRAŠYMAS

„Darbo aukštyje taisyklių“ § 17-2 punkte reikalaujama, kad asmuo, norintis surinkti, išmontuoti, keisti ir kontroliuoti pastolius iki 5 metrų aukšyje, privalo baigti mokymus.
„Global Scaffolders“ kursų centre daugiausia dėmesio skiriame mokymui pagal naujausius reglamentus, vadovaujantis Norvegijos naftos pramonei taikomais HSE standartais. Visi mūsų instruktoriai yra patyrę pastolių montuotojai, turintys šios srities sertifikatus ir darbo patirtį su pastoliais statybose, prieplaukos darbuose, naftos ir dujų industrijose.

TIKSLAI:

- Suteikti daugiau žinių apie saugų darbą su pastoliais
- Atkreipti dėmesį į įvairių pastolių konstrukcijų keliamus pavojus ir viešąsias taisykles;
- Sąlygų saugiam darbui sudarymas

KURSUOSE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:


PASTOLIŲ SURINKIMO, IŠRINKIMO IR KEITIMO PLANAVIMAS

SAUGA, SUSIJUSI SU PASTOLIŲ SURINKIMU, IŠMONTAVIMU ARBA KEITIMU

APSAUGA NUO KRITIMO DIRBANT SU PASTOLIIAIS

PASTOLIŲ STEBĖSENA

SAUGA PASIKEITUS ORAMS

LEIDŽIAMOS PASTOLIŲ APKROVOS

Kursai skirti:


Kursų trukmė


Praktiniai mokymai gali būti rengiami pagal individualius susitarimus, atsižvelgiant į kursų programą ir atliekamą darbą. Šiuo atveju, praktinę dalį turi patvirtinti sertifikuotas pastolių surinkėjas.


Kaina