DARBUOTOJŲ SAUGA/ SSA PAGRINDAI

KURSŲ APRAŠYMAS

Kursų metu rengiami įvadiniai saugos mokymai, pagrįsti Darbinės aplinkos teisės reikalavimais, taisyklėmis dėl sistemingo sveikatos, saugos ir aplinkos darbo įmonėse (SSA vidaus kontrolės reguliavimas) ir kitais susijusiais reglamentais.
Visi Norvegijos darbo rinkoje dirbantys asmenys turi būti mokomi saugos darbo vietoje/SSA. Daug darbuotojų nėra baigę tokių kursų, todėl šis kursas ypač naudingas naujiems darbuotojams, pvz., jaunuoliams ar darbuotojams iš užsienio.

TIKSLAI:

- Supažindinti su Norvegijos SSA reikalavimais

KURSUOSE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:


ĮVADAS

INFORMACIJA IR SAUGA

ĮSTATYMAI IR TEISĖS AKTAI

DARBINĖ APLINKA IR APLINKOS APSAUGA

ATSAKOMYBĖ IR PASEKMĖS

PAVOJINGI KROVINIAI, ŽENKLINIMAS

ŽODYNAS

Kursai skirti:


Kursų trukmė


Kaina